Verlofaanvraag

Om verlof aan te vragen kunt u het formulier verlofaanvraag downloaden en ingevuld inleveren bij de directeur. De aanvraag wordt dan beoordeeld.

Er worden in de leerplichtwet de volgende geldige redenen geaccepteerd voor verlof: 

  • Verhuizing
  • Huwelijk familielid (t/m 3e graad) max 1 dag, max 2 dagen buiten de woonplaats
  • Feestelijke familiegebeurtenis Huwelijks- of ambtsjubileum 12,5, 25, 40, 50, 60 jaar
  • Ernstige ziekte familie (t/m 3e graad)
  • Overlijden/uitvaart in de familie (t/m 4e graad)
  • Vervulling plicht i.v.m. godsdienst/levensbeschouwing Max 1 dag
  • Noodzakelijke medische behandeling  (medische verklaring van de behandelaar toevoegen) 
  • Verlof buiten schoolvakanties gegeven kan worden *
  • Andere gewichtige reden

* Max 10 dagen per jaar. Niet in de eerste 2 lesweken van het schooljaar. Voorwaarde: tenminste 1 ouder kan vanwege seizoensgebonden werk geen verlof nemen i.v.m. grote bedrijfseconomische risico’s in de reguliere schoolvakanties. Werkgeversverklaring toevoegen.

U krijgt het ingevulde formulier terug nadat de directeur erop heeft aangegeven of u toestemming krijgt via het oudste kind in het gezin dat de school bezoekt. 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl